Bogdan Andrei
FEZI

 
FEZI, Bogdan Andrei
Strada Şcoala Floreasca 17, 011642, Bucureşti, România
Telefoane:0040 21 233 98 44,
Mobil: 0040 723 99 99 14
Fax: 0040 21 233 98 44
e-mail: bogdan.fezi@arcvision.ro

Data naşterii: 13.11.1973
Domeniul ocupaţional: arhitectură, învăţământ, cercetare

Experienţa profesională
1999- prezent
2004 - prezent: şef de lucrări
1999 - 2004: preparator
Principalele activităţi şi responsabilităţi: şef de atelier, director de cercetare, îndrumător de diplomă
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
Strada Academiei 18-20, 010014, Bucureşti, România
Învăţământ universitar de arhitectură
2004 profesor invitat
predare la nivel postuniversitar
Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, 78 / 80 rue Rebeval, 75019 Paris, Franţa
învăţământ universitar și postuniversitar de arhitectură și urbanism
1998-2003 cercetător asociat
activități de cercetare în arhitectură și urbanism
L’Institut parisien de recherche : architecture, urbanistique, société, département de l'UMR 7543/FRE 2408 du C.N.R.S.) [Institutul parizian de cercetare: arhitectură, urbanism, societate, departament al UMR 7543/FRE 2408 al C.N.R.S.], 78 / 80 rue Rebeval, 75019 Paris, Franţa
cercetare în arhitectură, urbanism, istorie, sociologie
1998-2003 angajat ca arhitect
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Archi-tecture (Munteanu-Perianu-Munteanu)
48, allée Darius Milhaud, 75019 Paris, Franța
arhitectură și urbanism
Educaţie şi formare
2012-2013: proba de susţinerea publică trecută cu unanimitatea juriului pe data de 6.7.2013
Calificarea / diploma obţinută
Abilitarea de a conduce lucrări de doctorat
Arhitectură şi urbanism
Comisia internaţională de abilitare: prof.dr.arh. Leen van DUIN, TU Delft, Olanda, prof.dr.arh. Smaranda BICA, Universitatea "Politehnica" din Timisoara, prof.dr.arh. Adriana MATEI, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
Universitatea Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 4-12
ISCED 6
1999 – 2003 Calificarea / diploma obţinută
Doctorat în arhitectură şi urbanism
Cercetare doctorală în arhitectură şi urbanism. Titlul tezei: Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921 [Bucureşti şi influenţa franceză. Între model şi arhetip urban. 1831-1921]
Très honorable avec félicitations [Summa Cum Laude]
îndrumători prof.dr.arh. Pierre Pinon și prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu.
Universitatea Paris 8, 2, rue de la Liberté, 93526 - SAINT-DENIS cedex 02, Franţa
ISCED 6
1998 - 1999 Calificarea / diploma obţinută
Diplomă de studii aprofundate (Diplôme d'études approfondies)
Domeniul „Proiectului arhitectural şi urban”. Baze metodologice. Disertaţie de final.
Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, 78 / 80 rue Rebeval, 75019 Paris, Franţa
ISCED 6
1992 - 1998 Calificarea / diploma obţinută
Diplomă de arhitect
Istoria arhitecturii, teorie, restaurare, urbanism, tehnologii arhitecturale, elemente de mediu, design. Proiect de diplomă complex.
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” , Strada Academiei 18-20, 010014, Bucureşti, România
ISCED 5
1996-1997 Calificarea / diploma obţinută
Atestat pentru schimb de studenţi – program Tempus
Concepte de design, Urbanism, Structuri, Modelare pe calculator
University of Nottingham, University Park, Nottingham NG7 2RD UK   
ISCED 5
Experienţă în managementul proiectului sau de echipă obţinut prin organizarea de echipe de 5-10 arhitecţi ca şef de proiect. Coordonarea de echipe de cercetare în calitate de director de proiect.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- o bună stăpânire a instrumentelor Autodesk (AutoCAD, 3D Studio MAX);
- o bună stăpânire de aplicaţii grafice (Adobe Illustrator, PhotoShop, Corel Draw suite);
- cunoştinţe legate de diverse aplicaţii pentru arhitectură (ArchiCAD);
- cunoştinţe legate de aplicaţii open source (Open Office, Blender);
Aceste aptitudini au fost dobândire în cadrul in UAUIM (Bucureşti), EAPB (Paris) şi prin studiu personal.
Competenţe şi aptitudini artistice
- proiectare de arhitectură, design, amenajări interioare.

Informaţii specifice
Director de cercetare, coordonator de echipă de cercetare, cercetător asociat
2012 – câștigător în calitate de coordonator de echipă de cercetare UAUIM a Proiectului complex de cercetare exploratorie intitulat Bucharest Heading Back to the West after 1989. Historical and Architectural Parallels. European Integration. 1831-1947, 1989 – present”, cod PN-II-ID-PCCE-2011-2-0074, finanţat de UEFISCDI, valoare 2.224.028 lei, împreună cu prof.dr. Zoe Petre (coordonator de echipă de cercetare Universitatea Bucureşti) şi Catherine Durandin (director de proiect), proiect oprit ca urmare a demisiei directorului de proiect.
2007 - 2010, Director de program al proiectului de cercetare Bucureşti, „Micul Paris”. Modelul francez şi european. Trecut şi perspective în arhitectură şi urbanism, U.A.U.I.M., finanţat de C.N.C.S.I.S., valoare 632.900 lei.
1998 - 2003, cercetător asociat la Institut parisien de recherche : architecture, urbanistique, société, département de l'UMR 7543/FRE 2408 du C.N.R.S.) [Institutul parizian de cercetare: arhitectură, urbanism, societate, departament al UMR 7543/FRE 2408 al C.N.R.S.].

Publicaţii selective
- FEZI, Bogdan Andrei; IROLLO, Jean-Marc. Résidence de France en Roumanie. Reşedinţa Franţei la Bucureşti, Editions Internationales du Patrimoine, Paris, în curs de apariție 2013.
- « De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains », In Situ [online], 21/2013, publicat online pe 11 iulie 2013. URL: http://insitu.revues.org/10390 ; DOI : 10.4000/insitu.10390. ISSN electronic 1630-7305.
- „Rinocerizarea termică a Bucureştiului”, editorial, Arhitectura. București, nr. 3/2012, ISSN 2247-9171.
- „Bucureştiul în căutarea Europei”, Argument. București, nr. 4/2012, ISSN 2067-4252, comunicare prezentată la sesiunea de comunicări „Upgrade. Dezvoltare prin continuitate”, UAUIM Bucureşti, 23-24 martie 2011.
- Perenitatea arhitecturală şi urbană a Regulamentului organic. Bucureşti, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2011, ISBN 978-973-1884-98-1.
- „Bucureştiul european”, Arhitectura. București, nr. 1/2011, ISSN 2247-9171.
- „Bucarest, « le Petit Paris ». Un siècle de voirie, réseaux, hydraulique, 1831-1939”, Edifice & Artifice. Histoires constructives, Paris, Picard, 2010, ISBN 9782708408760.
- Bucureştiul european. Bucureşti, Curtea Veche, 2010, ISBN 978-606-588-067-2.
- „Bucureştiul copiază”, Analele arhitecturii, București, nr. 2/2010, ISSN 1842-7723, comunicare prezentată la sesiunea de comunicări „Dimensiunea formativă a spaţiului construit”, UAUIM Bucureşti, 4 -5 martie 2010.
- „Amploarea dezvoltării urbane bucureștene înainte de cel de-al Doilea Război Mondial”, Arhitext. Bucureşti, nr. 10/2009, ISSN 1224-886.
- „Procedurile urbane de secol XIX, la Bucureşti”, Arhitext. Bucureşti, nr. 11/2009, ISSN 1224-886.
- „Apartament în Băneasa”, Arhitext. Bucureşti, nr. 10/2009, ISSN 1224-886.
- „Cutia Pandorei la Bucureşti”, Analele arhitecturii. București, nr. 1/2009, ISSN 1842-7723, comunicare prezentată la sesiunea de comunicări „Loc-locuinţă-locuire. Identitate şi repere contemporane”, UAUIM Bucureşti, 26 iunie 2009.
- Bucureştiul rănit: 7 condiţii europene pentru salvarea oraşului, Arhitectura. București, nr. 64, mai 2008, ISSN 2247-9171.
- „Apartament în zona Băneasa”, Catalogul anualei de arhitectură Bucureşti 2008, Bucureşti, Igloo media, 2008, ISSN 1842-2918.
- Universitatea Naţională de Arte – proiect participant la concurs, Concurs de arhitectură pentru extinderea şi remodelarea funcţională a sediului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. București, Editura Unarte, 2008.
- „Despre lumină şi transparenţă”, Igloo. Bucureşti, nr. 79-80, iulie-august 2008, ISSN 1583-7688.
- „Vilă în zona Dorobanţi”, Igloo. Bucureşti, nr. 74, februarie 2008, ISSN 1583-7688.
- „Concurs internaţional de arhitectură. Extinderea Palatului Victoria”, Proiect finalist, Arhitecţii şi Bucureştiul. București, nr. 12, sep.-oct. 2007.
- „Bucarest – le « Petit Paris », entre mythe et réalité”, Influenţe franceze în arhitectura şi arta din România secolelor XIX şi XX / Influences françaises dans l’architecture et l’art de la Roumanie des XIXe et XXe siècles, antologie coordonată de Augustin Ioan. București, Editura Institutului Cultural Român, 2006, ISBN 978-973-577-504-2, ISBN 973-577-504-2.
- „Bucureştiul, regele şi Europa”, Carol I, amintirea unei mari domnii. Bucureşti, Biblioteca Centrala Universitară „Carol I” din Bucureşti, 2006, ISBN 973-954564-9-8.
- „Manifest pentru Bucureşti”, Igloo. Bucureşti, nr. 54, iunie 2006.
- Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921. Paris, Harmattan, 2005, ISBN 2-7475-9181-6.
- Bucureşti şi influenţa franceză. Bucureşti, Editura Paideia, 2005, CD-ROM, ISBN 973-596-203-9.
- „Bucharest and its French influence. Between Model and Urban Paradigm. 1831-1921. Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921”, Le doctorat en architecture. Paris 8, 2004.
- „Bucarest, le « petit Paris des Balkans ». L'architecte roumain Duiliu Marcu, diplômé de l'Ecole des beaux-arts de Paris”, Livraisons de l’histoire de l’architecture. Paris, nr. 8, 2004, ISSN 1627-4970.
- „Bucarest et l’influence française : entre modèle et paradigme urbain (1831-1921)”, La lettre de l’I.P.R.A.U.S., nr. 12, ian. 2002.
- „Funcţionalismul, stadiu ultim al eliminării dimensiunii transcendente”, Arhitext Design. Bucureşti, 1998, nr. 7 – articol distins cu nominalizare la concursul de publicistică Arhitext Design, 1999.
- Gară la Nottingham (proiect de arhitectură) şi Metropolis (realizare de mobilier) – proiect publicat, Arhitext Design. București.
- Proiect de locuinţă individuală – proiect publicat, Arhitext Design. București.
- Proiect de locuinţă individuală, motel şi restaurant, imobil de locuinţe, complex sportiv, Catalogul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, București.

Conferinţe, comunicări, mese rotunde
Internaţionale în străinătate:
- Comunicare cu titlul „De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains”, în cadrul colocviului internațional L’art de bâtir aux champs. La ferme moderne : architecture rurale et constructions agricoles au XXe siècle. Les campagnes européennes et les territoires coloniaux, entre tradition et innovation. Colocviu organizat de Ministère de la culture et de la communication și l'Institut national d'histoire de l'art, Paris, 11-12 octombrie 2012. Publicată « De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains », In Situ [online], 21/2013, publicat online pe 11 iulie 2013. URL: http://insitu.revues.org/10390; DOI : 10.4000/insitu.10390. ISSN electronic 1630-7305.
- Comunicare cu titlul „Bucarest, « le Petit Paris ». Un siècle de voirie, réseaux, hydraulique. 1831-1939”, la Primul congres francofon de istoria construcţiilor, 19-21 iunie 2008, Paris, publicată în Edifice & Artifice. Histoires constructives. Paris, Picard, 2010, ISBN 9782708408760.
- Masă rotundă în sala de conferința Institutului Cultural Român de la Paris, „L’influence française au tournant du XXe siècle”, Paris, 18 aprilie 2006. Cu aceasta ocazie, a fost prezentată și cartea Bucarest et l’influence française. Entre modèle et archétype urbain. 1831-1921, de Bogdan Andrei Fezi, publicată la l’Harmattan, Paris, 2005.

Internaţionale în România:
- Comunicare cu titlul Bucureştiul în căutare Europei, la sesiunea de comunicări cu participare internațională „Upgrade. Dezvoltare prin continuitate”, UAUIM Bucureşti, 23-24 martie 2011, publicată în Argument. București, nr. 4/2012, ISSN 2067-4252.
- Comunicare cu titlul Bucureştiul copiază, la sesiunea de comunicări cu participare internațională „Dimensiunea formativă a spaţiului construit”, UAUIM Bucureşti, 4-5 martie 2010, publicată în Analele arhitecturii, București, nr. 2/2010, ISSN 1842-7723.

Naţionale:
- Comunicare cu titlul Cutia Pandorei la Bucureşti, sesiunea de comunicări „Loc-locuinţă-locuire. Identitate şi repere contemporane”, UAUIM Bucureşti, 26 iunie 2009, publicată în Analele arhitecturii. București, nr. 1/2009, ISSN 1842-7723.

Distincții şi concursuri premiate
Distincţii şi concursuri premiate în calitate de unic autor, arhitect şef de proiect, arhitect asociat sau arhitect colaborator:
- Anuala de Arhitectură Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritoriala Bucureşti, Nominalizare la Premiul Secţiunii carte de Arhitectură, 2011, pentru cartea Bucureştiul european. Bucureşti, Curtea Veche, 2010 – unic autor.
- Concurs pentru construirea Mediatecii Gustave Eiffel din Levallois-Perret, Franţa, premiul I, 2008, în colaborare Archi-tecture (Paris) şi Arcvision (Bucureşti) – arhitect colaborator.
- Concurs pentru extinderea Palatului Victoria, proiect finalist, 2007, în asociere dintre Archi-tecture (Paris) şi Arcvision (Bucureşti) – arhitect asociat
- Concurs pentru Liceul Francez la Bucureşti, premiul II, 2005, în asociere dintre Archi-tecture (Paris) şi Arcvision (Bucureşti) – idem.
- Concurs pentru Şcoala Națională de Arte Aplicate la Nevers, 1999, premiul I – şef de proiect angajat al Archi-tecture (Paris).
- Concurs pentru Sală polivalentă la Chécy, 1999, premiul I – idem.
- Concurs pentru Şcoala primară la Levallois-Perret, 2000, premiul I – idem.
- Concurs pentru Centrul de reeducare şi de readaptare funcțională de la Kerpape (Lorient), 2001, premiul I – idem
- Concurs pentru Restructurarea si extinderea blocului operator al Centrului Spitalicesc Universitar Dupuytren la Limoges, 1998, premiul I – arhitect colaborator.
- Concurs pentru Restructurarea sitului Saint-Julien la Petit-Quevilly, Rouen, 1999-2003, premiul I – idem.
- Concurs pentru Restructurarea si extinderea serviciului de urgente şi a sectorului de spitalizare a C.H.U. de Rouen – Pavilionul Félix Dévé – Spitalul Charles Nicole, premiul I – idem.
- Concurs pentru Cazino la Ribeauvillé, 2001, premiul I – idem.
- Concurs pentru Construirea unui platou tehnic de reeducare funcţională, consultaţii şi cazare la Centrul spitalicesc de la Corbie, concurs câştigat 2002, premiul I – idem.
- Concurs pentru Centrul spitalicesc de la Pontarlier, construirea unui centru mamă-copil, 2003, premiul I – idem.
- „Funcţionalismul, stadiu ultim al eliminării dimensiunii transcendente”, articol, Arhitext Design, Bucureşti, 1998, nr. 7 – articol distins cu nominalizare la concursul de publicistică Arhitext Design, 1999 – unic autor.

Participări la concursuri internaţionale
- Clădire a Institutului Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Rouen, campusul Mont-Saint-Aignan, Arcvision (Bucureşti) colaborator al lui Archi-tecture (Paris), 2010.
- New Opera House in Oslo, idem, 2000.
- Reabilitarea imobilului GDF de pe situl Landy, idem.
- Sală multisport la Pavillons-sous-bois, idem, 2004.
- Concurs de arhitectura pentru spațiul public de la Universitate, zona statui. Concurs organizat de Ordinul Arhitecților in parteneriat cu Primăria București, arhitect unic asociat Arcvision (Bucureşti), 2011.

Participări la concursuri naţionale
- Universitatea Naţională de Arte, Concurs de arhitectură pentru extinderea şi remodelarea funcţională, arhitect unic asociat Arcvision (Bucureşti), 2008.

Proiecte de arhitectură realizate
FRANŢA
Societatea ARCHI-TECTURE, Paris, angajat în calitate de:
Arhitect şef de proiect
- Şcoala Națională de Arte Aplicate la Nevers, 1999-2000.
- Sală polivalentă la Chécy, 1999-2001.
- Şcoala primară la Levallois-Perret, 2000-2001.
- Centrul de reeducare şi de readaptare funcțională de la Kerpape (Lorient), 2001-2003.

Colaborator
- Restructurarea pavilionului Pointeau du Ronceray al Centrul Spitalicesc Universitar Pontchaillou la Rennes, 1995[1998]-2000.
- Restructurarea si extinderea blocului operator al Centrului Spitalicesc Universitar Dupuytren la Limoges, 1998-2002.
- Restructurarea sitului Saint-Julien la Petit-Quevilly, Rouen, 1999-2003.
- Restructurarea și extinderea serviciului de urgente şi a sectorului de spitalizare a C.H.U. de Rouen – Pavilionul Félix Dévé – Spitalul Charles Nicole, proiectare 2001-2003 (finalizarea construcţiei 2005).
- Cazino la Ribeauvillé, 2001-2003.
- Construirea unui platou tehnic de reeducare funcţională, consultaţii şi cazare la Centrul spitalicesc de la Corbie, concurs câştigat 2002/2003, finalizarea construcţiei 2006.
- Centrul spitalicesc de la Pontarlier, construirea unui centru mamă-copil, concurs câştigat 2003, finalizarea construcţiei 2009.

ROMÂNIA
Societatea Arcvision S.R.L., arhitect unic asociat
- Bloc de locuinţe în strada Teheran, Bucureşti, în curs, autorizaţie de construire 2011.
- Apartament în zona Băneasa, proiect selectat pentru expoziţia OAR şi UAR, 2008.
- Concurs pentru construirea unei mediateci la Levallois, Franţa, în colaborare Arcvision (Bucureşti) – Archi-tecture (Paris), 2008, concurs câştigat.
- Vilă pe Strada Tudor Vianu 39, sector 1, Bucureşti, 2007.
- Amenajări interioare şi exterioare, apartament strada Gafencu, nr. 45-47, sect. 1, Bucureşti.
- Amenajări interioare şi exterioare, apartament strada Barbu Delavrancea nr. 15, sector 1, Bucureşti.
- Amenajări interioare, imobil strada Tudor Ştefan 54, Bucureşti, 2002-2003.

Apariţii în presa scrisă
- „Vilă în zona Dorobanţi”, în Arhitectura locuirii în România, 2000-2010. Reşedinţe unifamiliale. Bucureşti, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2011, ISBN978-606-638-006-5.
- „Arhitectura, de la măsuri vechi la probleme noi”, interviu luat de Luminiţa Niţoiu, Constructiv, nr. 891, mai 2010.
- „Interviu cu arh. Bogdan Andrei Fezi”, interviul luat de Elena Turcu, www.casamea.ro, 2/04/2010.
- 50 de birouri de arhitectură din Romania, BusinessWeek, în parteneriat cu BICAU, 2008.
- Bogdan Fezi, un tânăr doctor in arhitectura specializat in străinătate, radiografiază dezastrul urbanistic din Capitala, Romania Liberă, 17/06/2008.
- Catalogul Anualei de Arhitectură Bucureşti, 2007 şi 2008.

Apariţii TV
- Arte, emisiunea « Retour aux sources », titlul Roumanie : des patriotes qui mettent la main à la pâte, 3.07.2011.
- France 3 si TV5 Monde – Des Racines et des ailes, 24.05.2006.
- TVR Cultural – Istorie polemică, invitat al profesorului Neagu Djuvara, 31.10.2005.
- TVR Cultural – Simetrii, 16.10.2005 şi 23.10.2005.

Apariţii Radio
- Radio România Internaţional, invitat în emisiunea Oaspeţi la microfon, 23/05/2011.
- Radio Bucureşti FM, Invitatul emisiunii Întâlniri capitale, 25/02/2011.
- Radio România Actualităţi, Invitatul emisiunii Matinal de Week-end, 30/01/2011.

Expoziții
„O istorie a concursurilor de arhitectură în Bucureşti”, curatori Emil Ivănescu şi Bogdan Andrei Fezi. Spaţiul central de la Sala Dalles în cadrul Anualei de Arhitectură București a OAR, ediția a IX-a, 2011.

Membru şi funcţii de conducere în organizaţii profesionale
1998 Uniunea Arhitecţilor din România.
2003 - prezent, membru în Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Bucureşti.
2010 - prezent, membru supleant în consiliul teritorial al Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Bucureşti.

Membru în comisii naţionale
2009, membru în Comisia OAR și UAUIM pentru Sistemul naţional de criterii şi standarde pentru creditarea formelor de dezvoltare profesională continuă, 2009.

Membru în comisii academice
2009 - prezent, membru în Comisia de echivalare a rezultatelor formative obținute în diverse programe de studii, UAUIM.

Membru în comisii redacţionale
2011 - prezent, membru în Consiliul redacţional al revistei Arhitectura, 2011.

FEZI, Bogdan Andrei
strada Scoala Floreasca nr. 17, 011642, Bucharest, Romania
Telephone: 0040 21 233 98 44
Mobil: 0040 723 99 99 14
Fax: 0040 21 233 98 44
e-mail: bogdan.fezi@arcvision.ro

Date of birth: 13th of November 1973
Occupational field: architecture, teaching, research

1999 - present
2004 - present: Lecturer
1999 - 2004: Teaching Assistant

Main activities and responsibilities
Architectural design teaching, research director, diploma guiding
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu”, Bucharest
Str.Academiei 18-20, 010014, Bucharest, Romania

Type of business or sector
Teaching of architecture and urban planning

2004 invited lecturer
academic teaching
Ecole d’Architecture de Paris-Belleville 78 / 80 rue Rebeval, 75019 Paris, Franta

1998-2003 associated researcher
research in architecture and urbanism
L’Institut parisien de recherche : architecture, urbanistique, société, département de l'UMR 7543/FRE 2408 du C.N.R.S.) [The Parisian Institute of Research: Architecture, Urbanism, Society, department of UMR 7543/FRE 2408 of C.N.R.S.] 78 / 80 rue Rebeval, 75019 Paris, France
research in architecture, urbanism, history, sociology

1998-2003 architect
architectural and urban design
Archi-tecture (Munteanu-Perianu-Munteanu) 48, allée Darius Milhaud, 75019 Paris, France
architecture and urbanism
Education and training

2012-2013 Title of qualification awarded
habilitation for directing doctoral researches
architecture and urbanism
Universitatea Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 4-12
ISCED 6

1999 - 2003 Title of qualification awarded
Ph.D. in Architecture and Urbanism
Doctoral research in architecture and urbanism. Thesis title: Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921 [« Bucharest and the French Influence. Between Model and Urban Paradigm. 1831-1921], Très honorable avec félicitations [Summa Cum Laude] supervisors Professor Pierre Pinon and Professor. Emil Barbu Popescu.
University Paris 8, 2, rue de la Liberté, 93526 - SAINT-DENIS cedex 02, France
ISCED 6

1998 - 1999 Title of qualification awarded
Diplôme d'études approfondies [Postgraduate Diploma]
Domain “The Architectural and Urban Project”.
Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, 78 / 80 rue Rebeval, 75019 Paris, France
ISCED 6

1992 - 1998 Title of qualification awarded
Diploma of Architect
History of architecture, theory, restorations, urbanism, architectural technologies, environmental elements, design. Complex diploma thesis
Institute of Architecture “Ion Mincu”– Bucharest, Str.Academiei 18-20, 010014, Bucharest, Romania ISCED 5

1996-1997 Title of qualification awarded
Tempus students exchange program Design concepts, Urbanism, structures, computer modelling
University of Nottingham, University Park, Nottingham NG7 2RD UK   
ISCED 5

Personal skills and competences
Artistic competences and aptitudes
- architectural design, object design, interior design.

Specific information
Research director, research team coordinator, associated researcher
2012 – won as consortium project responsible and UAUIM team coordinator the Complex project for exploratory research called Bucharest Heading Back to the West after 1989. Historical and Architectural Parallels. European Integration. 1831-1947, 1989 – present”, cod PN-II-ID-PCCE-2011-2-0074, financed by UEFISCDI, amount 2.224.028 lei (approx. 517.000 €), with Prof. Zoe Petre (team leader for University of Bucharest) and Prof. Catherine Durandin (project director), project cancelled due to the resignation of the project director.
2007 - 2010, Research Director of the research project “Bucharest, the Small Paris”. The French and European Model, Center for Research, Design, Expertise and Consulting, University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” (UAUIM), Bucharest, research grant awarded by the Romanian National Research Council (CNCS), value 632.900 lei.
1998 - 2003, Attached researcher to the I.P.R.A.U.S. (L’Institut parisien de recherche: architecture, urbanistique, société), département de l'UMR 7543/FRE 2408 du C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique).

Selective publications
- FEZI, Bogdan Andrei; IROLLO, Jean-Marc. Résidence de France en Roumanie. Resedinta Frantei la Bucuresti, Editions Internationales du Patrimoine, Paris, în curs de apari?ie 2013.
- « De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains », In Situ [online], 21/2013, publicat online pe 11 iulie 2013. URL: http://insitu.revues.org/10390 ; DOI : 10.4000/insitu.10390. ISSN electronic 1630-7305.
- „Rinocerizarea termica a Bucurestiului [“The thermal « Rhinocerization » of Bucharest]”, editorial, Arhitectura [The Architecture]. Bucharest, no.3, 2012, ISSN 2247-9171.
- Bucurestiul în cautarea Europei [Bucharest in Search for Europe], Argument. Bucharest, nr. 4/2012, ISSN 2067-4252, paper presented in the conference “Upgrade - Dezvoltare prin continuitate [Upgrade - Developement through Continuity]”, UAUIM Bucharest, 23-24 March 2011.
- Perenitatea arhitecturala si urbana a Regulamentului organic [The Architectural and Urban Perenniality of the Organic Regulations]. Bucharest, Editura Universitara „Ion Mincu”, 2011, ISBN 978-973-1884-98-1.
- „Bucurestiul European [European Bucharest]”, Arhitectura [The Architecture], no.1, 2011, ISSN 2247-9171.
- “Bucarest, « le Petit Paris ». Un siècle de voirie, réseaux, hydraulique, 1831-1939 [Bucharest, « The Small Paris ». A Century of Roads, Infrastructure, Hydraulics, 1834-1939]”, Edifice & Artifice. Histoires constructive [Building & Artifice. Constructive Histories], Paris, Picard, 2010, ISBN 9782708408760.
- Bucurestiul European [European Bucharest], Bucharest, Curtea Veche, 2010, ISBN 978-606-588-067-2.
- Bucurestiul copiaza [Bucharest copies], Analele arhitecturii. Bucharet, no.2, 2010, ISSN 1842-7723, paper presented in the conference “Dimensiunea formativa a spatiului construit [Educational Dimension of the Built Space]”, UAUIM Bucharest, 4 -5 March 2010.
- “Amploarea dezvoltarii urbane bucure?tene înainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial [The scale of Bucharest urban development before the Second World War]”, Arhitext. Bucharest, no. 10, 2009, ISSN 1224-886.
- “Procedurile urbane de secol XIX, la Bucuresti [The 19th century urban procedures in Bucharest]”, Arhitext. Bucharest, no. 11, 2009, ISSN 1224-886. - “Apartament în Baneasa [Apartment in Baneasa]”, Arhitext. Bucharest, no. 10, 2009, ISSN 1224-886.
- Paper called Cutia Pandorei la Bucuresti [Pandora’s Box in Bucharest], Analele arhitecturii, no. 1, 2009, ISSN 1842-7723, paper presented in the conference „Loc-locuinta-locuire. Identitate si repere contemporane [Place-dwelling-living. Identity and contemporary landmarks]”, UAUIM Bucharest, 26 June 2009.
- Bucurestiul ranit: 7 conditii europene pentru salvarea orasului [Wounded Bucharest: Seven European Conditions for Saving the City]”, Arhitectura [The Architecture]. Bucharest, no. 64, May 2008, ISSN 2247-9171.
- “Apartament în zona Baneasa [Apartment in Baneasa area]”, Catalogul anualei de arhitectura Bucuresti 2008 [The catalogue of the 2008 annual architecture exhibition]. Bucharest, Igloo media, 2008, ISSN 1842-2918.
- Universitatea Nationala de Arte – proiect participant la concurs [The National Fine Arts University – project participant in the competition], Concurs de arhitectura pentru extinderea si remodelarea functionala a sediului Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti [Architecture competition for extending and functional remodeling of the National Fine Arts University of Bucharest], Unarte Publishing House, 2008.
- „Despre lumina si transparenta [About light and transparency]”, Igloo, Bucharest, no.79-80, Jul.-Aug. 2008, ISSN 1583-7688.
- „Vila în zona Dorobanti [Villa in Dorobanti area]”, Igloo, Bucuresti, no.74, Feb. 2008, ISSN 1583-7688.
- „Concurs international de arhitectura. Extinderea Palatului Victoria”, Proiect finalist [“International architecture competition. Extention of the Victoria Place” Finalist project], Arhitectii si Bucurestiul [The Architects and Bucharest]. Bucharest, no.12, Sep.-Oct. 2007.
- “Bucarest – le « Petit Paris », entre mythe et réalité [Bucharest – the « Small Paris », between myth and reality]”, Influences françaises dans l’architecture et l’art de la Roumanie des XIXe et XXe siècles [French Influences in the Architecture and Art of the 19th and 20th centuries], anthology coordinated by Augustin Ioan, Editura Institutului Cultural Român, 2006, ISBN 978-973-577-504-2, ISBN 973-577-504-2.
- “Bucurestiul, regele si Europa [Bucharest, the King and Europe]”, Carol I, amintirea unei mari domnii [Carol I, The Memory of a Great Reign]”, Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” din Bucuresti, Bucuresti, 2006, ISBN 973-954564-9-8.
- “Manifest pentru Bucuresti [Manifesto for Bucharest]”, Igloo. Bucharest, no. 54, June 2006.
- Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921 [Bucharest and the French Influence. Between Model and Urban Paradigm. 1831-1921]. Paris, l’Harmattan, 2005, ISBN 2-7475-9181-6.
- Bucuresti si influenta franceza [Bucharest and the French Influence]. Bucharest, Editura Paideia, 2005, CD-ROM, ISBN 973-596-203-9.
- “Bucharest and its French influence. Between Model and Urban Paradigm.
1831-1921. Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921”, Le doctorat en architecture, Paris 8, 2004.
- “Bucarest, le « petit Paris des Balkans ». L'architecte roumain Duiliu Marcu, diplômé de l'Ecole des beaux-arts de Paris [Bucharest, the « Small Paris of the Balkans ». The Romanian Architect Duiliu Marcu, from the Ecole des beaux-arts de Paris]”, Livraisons de l’histoire de l’architecture. Paris, no. 8, 2004, ISSN 1627-4970.
- “Bucarest et l’influence française : entre modèle et paradigme urbain (1831-1921) [Bucharest and the French Influence. Between Model and Urban Paradigm. (1831-1921)]”, La lettre de l’I.P.R.A.U.S., no. 12, January 2002.
- “Functionalismul, stadiu ultim al eliminarii dimensiunii transcendente [Functionalism, the final stage of eliminating the transcendental dimension]”, Arhitext Design. Bucharest, no. 7, 1998 – paper nominated at the publication contest Arhitext Design, 1999.
- Gara la Nottingham (proiect de arhitectura) si Metropolis (realizare de mobilier) [Railway station in Nottingham (architectural project) and Metropolis (furniture design) – project published in Arhitext Design. Bucharest.
- Proiect de locuinta individual [Project for individual dwelling] – project published in Arhitext Design. Bucharest.
- Proiect de locuinta individuala, motel si restaurant, imobil de locuinte, complex sportiv [Project of individual dwelling, motel and restaurant, housing building, sports complex], Catalogul Institutului de Arhitectura „Ion Mincu” [Catalogue of the Architecture Institute “Ion Mincu”]. Bucharest.

Conferences, round tables
International, outside Romania:
- Paper “De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains [From the systematization of Bucharest to the destruction of Romanian villages]” accepted for publications at the international colloquium L’art de batir aux champs. La ferme moderne : architecture rurale et constructions agricoles au XXe siècle. Les campagnes européennes et les territoires coloniaux, entre tradition et innovation [The Art of Building in Rural Area. The Modern Farm: Rural Architecture and Agricultural Buildingsin the 20th century. European Countryside and Colonial Territories, Between Tradition and Innovation], Paris, 11-12 Oct. 2012.
- Paper “Bucarest, « le Petit Paris ». Un siècle de voirie, réseaux, hydraulique, 1831-1939 [Bucharest, « The Small Paris ». A Century of Roads, Infrastructure, Hydraulics, 1834-1939]”, at the First Francophone Congress of the Constructions History, 19-21 June 2008, Paris, published in Edifice & Artifice. Histoires constructive [Building & Artifice. Constructive Histories], Paris, Picard, 2010, ISBN 9782708408760.
- Round table at the Romanian Cultural Institute, „L’influence française au tournant du XXe siècle [The French influence at the turn of the twentieth century]”, Paris, 18 Apr. 2006. On this occasion was launched Bogdan Andrei Fezi’s book Bucarest et l’influence française: entre modèle et archétype urbain (1831-1921) [Bucharest and the French Influence. Between Model and Urban Archetype. (1831-1921)], published by l’Harmattan, 2005.

International, in Romania:
- Paper called Bucurestiul în cautarea Europei [Bucharest in Search for Europe], in the conference „Upgrade. Dezvoltare prin continuitate [Upgrade. Developement through Continuity]”, UAUIM Bucharest, 23-24 March 2011, be published in Argument. Bucharest, nr. 4/2012, ISSN 2067-4252.
- Paper called Bucurestiul copiaza [Bucharest copies], in the conference „Dimensiunea formativa a spatiului construit [Educational Dimension of the Built Space]”, UAUIM Bucharest, 4 -5 March 2010, published in Analele arhitecturii, no. 2/2010, ISSN 1842-7723.

National:
- Paper called Cutia Pandorei la Bucuresti [Pandora’s Box in Bucharest], in the conference „Loc-locuinta-locuire. Identitate si repere contemporane [Place-dwelling-living. Identity and contemporary landmarks]”, UAUIM Bucharest, 26 June 2009, published in Analele arhitecturii, no. 1/2009, ISSN 1842-7723.

Awards and competition prizes
Awards and competition prizes as sole author architect, project manager architect, associated architect or contributor architect:
- The Annual Competition of the Chamber of Romanian Architect, Bucharest (OAR), nomination for the prize of the Architecture Book Section, 2011, for Bucurestiul european [European Bucharest] - sole author architect.
- Competition for the Mediatheque Gustave Eiffel, Levallois-Perret, France, First prize, 2007, Arcvision (Bucharest) associated with Archi-tecture (Paris) – associated architect.
- Competition for the new French College building in Bucharest, Second prize, 2005, Arcvision (Bucharest) associated with Archi-tecture (Paris) – idem.
- Competition for National School of Applied Arts in Nevers, 1999, First prize – project manager architect with Archi-tecture (Paris).
- Competition for polyvalent hall in Chécy (France), First prize, 1999 – idem.
- Competition for primary school in Levallois-Perret (France), First prize, 2000, – idem.
- Competition for rehabilitation and functional recovery center at Kerpape, Lorient (France), First prize, 2001 – idem.
- Competition for restructuring and extending the surgery block at the Dupuytren Universitary Hospital Centre in Limoges (France), First prize, 1998 – contributor architect with Archi-tecture (Paris).
- Competition for restructuring the site Saint-Julien in Petit-Quevilly, Rouen (France), First prize, 1999 – idem.
- Competition for restructuring and extending of the emergency services and the hospital department of C.H.U in Rouen (France) – Félix Dévé Pavilion, First prize, 2001-2003 – idem.
- Competition for the Casino in Ribeauvillé (France), First prize, 2001 – idem.
- Competition for the building of a technical area for functional recovery, consultations and accommodation at the Hospital Center of la Corbie (France), First prize, 2002 – idem.
- Competition for a mother-and-child center at the Hospital Center of Pontarlier (France), First prize, 2002 – idem.
- „Functionalismul, stadiu ultim al eliminarii dimensiunii transcendente [Functionalism, the last stage of eliminating transcendence]”, Arhitext Design, Bucharest, no.7, 1998 – honorable mention Arhitext Design, 1999.

Participation at international competitions:
- Building in the National Institute of Applied Sciences (INSA) in Rouen (France), the campus Mont-Saint-Aignan, – contributor architect with Archi-tecture (Paris), 2010.
- Architecture competition for extending and functional remodelling of the National Fine Arts University – idem, 2008.
- New Opera House in Oslo – idem, 2000.
- Competition for the rehabilitation of the GDF building on the site Landy (France) – idem.
- Multisport hall in Pavillons-sous-bois (France) – idem, 2004.
- Concurs de arhitectura pentru spa?iul public de la Universitate, zona statui. Concurs organizat de Ordinul Arhitec?ilor in parteneriat cu Primaria Bucure?ti [Design of the ground public space – University. Competition organised by the Romanian Chamber of Architects and the Bucharest Town Hall], arhitect unic asociat Arcvision (Bucuresti), 2011.

Participation in national competitions:
- Universitatea Nationala de Arte, Concurs de arhitectura pentru extinderea si remodelarea functionala [The National Fine Arts University, Architecture competition for extending and functional remodelling], associated arhitect in Arcvision (Bucuresti), 2008,

Built architectural projects
FRANCE
Employed architect, ARCHI-TECTURE, Paris, France

Project manager of the jobs
- National School of Applied Arts in Nevers (France), 1999-2000.
- Polyvalent hall in Chécy (France), 1999-2001.
- Primary school in Levallois-Perret (France), 2000-2001.
- Rehabilitation and functional recovery center at Kerpape, Lorient (France), 2001-2003.

Team member (contributor architect) of the jobs
- Restructuration the pavillion Pointeau du Ronceray at the University Hospital Centre in Pontchaillou, Rennes (France), 1995-2000.
- Restructuration and extension of the surgery block at the Dupuytren Universitary Hospital Centre in Limoges (France), 1998-2002.
- Restructuration of the site Saint-Julien in Petit-Quevilly, Rouen (France), 1999-2003.
- Restructuration and extension of the emergency services and the hospital department of C.H.U in Rouen (France) – Félix Dévé Pavilion, 2001-2003.
- Casino in Ribeauvillé (France), 2001-2003.
- Technical area for functional recovery, consultations and accommodation at the Hospital Center of la Corbie (France), 2002-2003.
- Mother-and-child Center at the Hospital Center of Pontarlier (France), 2003.

ROMANIA
Associated arhitect – Arcvision S.R.L.
- Block of flats - street Teheran, Bucharest (in progress), building permit 2011.
- Apartment in Baneasa area, project selected for the OAR and UAR exhibitions, 2008.
- Competition for the Mediatheque Gustave Eiffel, Levallois-Perret, France - in association with Archi-tecture (Paris), First prize, 2008.
- Villa on street Tudor Vianu 39, Bucharest, 2007.
- Interior and exterior decoration, apartment on street Gafencu, no. 45-47, Bucharest.
- Interior and exterior decoration, apartment on street Barbu Delavrancea, no. 15, Bucharest.
- Interior decoration, house on street Tudor Stefan 54, Bucharest.

Appearances in print media
- “Villa in Dorobanti area”, in Arhitectura locuirii în România, 2000-2010. Resedinte unifamiliale [Habitation architecture in Romania, 2000-2010, Detached Residences]. Bucharest, „Ion Mincu” Universitary Publishers, 2011, ISBN978-606-638-006-5.
- “Arhitectura, de la masuri vechi la probleme noi [Architecture, from old measures to new issues]”, interview by Luminita Nitoiu, Constructiv, no.891, May 2010.
- “Interviu cu arh. Bogdan Andrei Fezi [Interview with arh.Bogdan Andrei Fezi]”, interview by Elena Turcu, www.casamea.ro, 2 Apr. 2010.
- 50 de birouri de arhitectura din Romania [50 Architecture Practices in Romania], BusinessWeek, in partnership with BICAU, 2008.
- Bogdan Fezi, un tânar doctor in arhitectura specializat in strainatate, radiografiaza dezastrul urbanistic din Capitala [Bogdan Fezi, a young PhD architect educated abroad, takes an X-ray diagnostic of the Capital urban disaster], Romania Libera, 17 June 2008.
- The Catalogue of the Annual Arhitecture Exhibition, Bucharest, 2007 and 2008.

TV Appearances
- TV ARTE, broadcast « Return to sources », Roumanie: des patriotes qui mettent la main à la pâte [Romania: patriots that lend a hand], 3 July 2011.
- TVR Cultural – Istorie polemica [Polemic History], guest of Professor Neagu Djuvara, 31 Oct. 2005
- TVR Cultural – Simetrii [Symmetries], 16 Oct. 2005 and 23 Oct. 2005

Radio Appearances
- Radio Romania International, guest of the broadcast Oaspeti la microfon [Guests at the microphone], 23 May 2011
- Radio Bucuresti FM, guest of the broadcast Întâlniri capitale [Capital meetings], 25 Feb.2011.
- Radio România Actualitati [Romania Actualities], guest of the broadcast Matinal de Week-end [Early Week-end], 30 Jan.2011.

Exhibitions
„O istorie a concursurilor de arhitectura în Bucuresti [A History of Architectural Competitions in Bucharest”, curators Emil Ivanescu and Bogdan Andrei Fezi. Central space of Dalles Hall during Annual Competition of the Chamber of Romanian Architect, Bucharest (OAR), 9th Edition, 2011.

Membership and leadership positions in professional organizations
1998 the Union of Romanian Architects (UAR).
2003 - to date, the Chamber of Romanian Architects (OAR).
2009 – to date, member in the UAUIM Commission for European Credit Transfer and Accumulation System.
2010 - to date, the Board of the Chamber of Romanian Architects, Bucharest (OAR-FTB).

Membership in national committees
2009 - member in the Commission for National System of Criteria and Standards in Lifelong Learning.

Membership in academic committees
2009 - present, member in Comisia de echivalare a rezultatelor formative ob?inute în diverse programe de studii [Commission for the equivalence of results obtained in different formative curriculum], UAUIM.

Membership in editorial boards
2011 - to date - Member in the editorial board of the review Architectura [The Architecture].