Cristiana
RUSSU

 
CRISTIANA RUSSU
Se naşte în 25 septembrie 1951 la Craiova. Este artist vizual ceramist, curator şi manager.
În anii 1971–1975 urmează cursurile Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Specialitatea Ceramică.
În 1976 frecventează un curs post-universitar de specializare în ceramică.
În 1975 debutează ca artist vizual sub numele Cristina Popescu Russu.
Din 1980 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P.).
Se dedică promovării artei româneşti peste hotare: în 1997 devine membru al asociaţiei Kuratorium Europäische Kulturarbeit din Beratzhausen / Germania, în 2005 este aleasă membru în asociaţia International Contemporary Ceramic Art (I.C.C.A.) dinViena / Austria, în 2007 devine, prin concurs, membru în International Academy of Ceramics (I.A.C.) din Geneva / Elveţia, iar din 2013 este membru al asociaţiei internaţionale We are Europe din Düsseldorf / Germania.
În anii 2008–2010 este membru în conducerea U.A.P., iar în perioada 2010–2012 este vicepreşedinte interimar al Uniunii. În perioada 2011- 2012 este vicepreşedinte în exerciţiu al Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori.
În anul 2012 este aleasă vicepreşedinte al U.A.P.
Din anul 2009 este membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.
În anul 2010 contribuie la reapariţia, după aproape un deceniu, a revistei ARTA, editată de U.A.P., publicaţie la care colaborează permanent.
Iniţiază şi coordonează expoziţii de ceramică românească şi internaţională contemporană.
În anul 2011 înfiinţează în Bucureşti, împreună cu un grup de ceramişti, Galeria Galateea, prima galerie de ceramică contemporană din România, galeria U.A.P. În prezent coordonează această galerie. Galeria este înscrisă în circuitul internaţional.
Participă, ca artist vizual, la prestigioase concursuri internaţionale, în special la cele din domeniul ceramicii contemporane, organizate în Faenza şi Gualdo Tadino / Italia, Vallauris / Franţa, Aveiro / Portugalia, Carouge / Elveţia, Erfurt / Germania, precum şi la expoziţiile deschise în Tel Aviv / Israel (Design Museum Holon, 2012), Paris / Franţa (Musée de Sèvres, 2010), Fuping / China (FuLe International Ceramic Art Museum / FLICAM, 2008), Linz / Austria (Galerie Oberösterreichischer Kunstverein, 2008), New York / S.U.A. (International Sculpture Objects & Functional Art / SOFA, 2005), Bonn / Germania (Kunst- und Ausstellungshalle, 1997) etc.
Obţine: Premiul pentru Porţelan, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti (1997); Premiul pentru Artă decorativă, Salonul Naţional de Primăvară, Bucureşti (1994); Premiul special, Concursul Internaţional de Ceramică, Gualdo Tadino / Italia (1984).
Lucrările artistei se găsesc în diferite muzee şi colecţii: FuLe International Ceramic Art Museum (FLICAM ), Fuping / China; Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti/ România; Friedhelm Schultz c/o Mail Art Museum, Berlin / Germania; Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti/ România; Muzeul Sticlei şi Porţelanului, Dorohoi/ România; Colecţia Kuratorium Europäische Kulturarbeit, Beratzhausen / Germania; Colecţia Ateliers d’Art de France, Paris / Franţa etc.

Adresa
Atelier: Bul Al. Ioan Cuza nr 10, Bucureşti
Tel. + 40 21 231 06 68
M. + 40 722 204 772
E.mail: cristina_russu@yahoo.de


CRISTIANA RUSSU
Born on September 25, 1951 at Craiova / Romania. Is a visual artist in ceramics, curator, manager.
During 1971–1975 attends the courses of Nicolae Grigorescu Institute of Fine Arts from Bucharest / Romania, Dept. of Decorative Arts and Design, Ceramic Section.
In 1976 attends a special post-graduate course in ceramics.
In 1975 makes début as visual artist under the name of Cristina Popescu Russu.
Since 1980 is member of the Visual Artists’ Union of Romania.
Dedicates to the promotion of Romanian art abroad: in 1997 becomes member of the Kuratorium Europäische Kulturarbeit Association from Beratzhausen / Germany, in 2005 is elected member in International Contemporary Ceramic Art (I.C.C.A.) Association from Vienna / Austria, after the 2005 competition becomes member of the International Academy of Ceramics (I.A.C.) from Geneva / Switzerland, and since 2013 is member of the International Association We are Europe from Düsseldorf / Germany.
During 2008–2010 is member of the Visual Artists’Union of Romania Board, and in the period 2010–2012 is interim vicepresident of the Union. During 2011 – 2012 is acting vicepresident of the National Alliance of Creators Unions ( ANUC).
In 2012 is elected vicepresident of the Visual Artists’Union of Romania.
Since 2009 is member of the Romanian Cultural Institute Board.
In 2010 contributes to the issue of the new series of ARTA / ART, a magazine whose issue was interrupted for almost one decade. Cooperates permanently in this publication.
Initiates and coordinates Romanian and international exhibitions of contemporary ceramics.
In 2011, together with a group of ceramists, opens Galateea Gallery, the first gallery of contemporary ceramic art of Romania. Coordinates the gallery at present. The gallery is recorded in the international circuit.
Participates, as visual artist, in prestigious international competitions, mainly in those dealing with contemporary ceramics, organized at Faenza and Gualdo Tadino / Italy, Vallauris / France, Aveiro / Portugal, Carouge / Switzerland, Erfurt / Germany, as well as in the exhibitions opened in Tel Aviv / Israel (Design Museum Holon, 2012), Paris / France (Musée de Sèvres, 2010), Fuping / China (FuLe International Ceramic Art Museum / FLICAM, 2008), Linz / Austria (Galerie Oberösterreichische Kunstverein, 2008), New York / U.S.A. (International Sculpture Objects & Functional Art / SOFA, 2005), Bonn / Germany (Kunst- und Austellungshalle, 1997), etc.
Is granted: Prize for Porcelain, Cotroceni National Museum (1997); Prize for Decorative Art, National Spring Salon, Bucharest / Romania (1994); Special Prize, International Competition of Ceramics, Gualdo Tadino / Italy (1984)
Artist’s works are housed in different museums and collections: FuLe International Ceramic Art Museum (FLICAM), Fuping / China; National Museum of Contemporary Art, Bucharest / Romania, Friedhelm Schultz c/o Mail Art Museum, Berlin / Germany; Cotroceni National Museum, Bucharest / Romania; Glass-and-Porcelain Museum, Dorohoi, Romania; Kuratorium Europäische Kulturarbeit Collection, Beratzhausen / Germany; Collection of Ateliers d’Art de France, Paris / France, etc.

Address
Studio: 10, Al. Ioan Cuza Str., Bucharest, Romania
Phone: +40 21 231 06 68
Cell phone: + 40 722 204 772
E.mail: cristina_russu@yahoo.de

CRISTINA POPESCU RUSSU (CRISTIANA RUSSU)

Adresa, telefon: Str. Tudor Vianu nr. 46, RO – 011638 Bucureşti 1, România
Tel: + 40 – 21 2310668; 0722 204 772
E-mail : cristina_russu@yahoo.de

Data / locul naşterii: 25 septembrie 1951, Craiova, jud. Dolj
Educaţie şi formare:
1971 – 1975 – Institutul de Arte Plastice ”N. Grigorescu”, Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design – specialitatea ceramică
1975 – 1976 - Specializare post-universitară în ceramică
Apartenenţa la asociaţii şi organisme interne şi internaţionale:
1980 – 2013 – membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
1997 – 2012 - membru al asociaţiei “Kuratorium Europäische Kulturarbeit” Beratzhausen / Germania
2005 – 2012 - membru al I.C.C.A (“International Contemporary Ceramic Art”) Viena / Austria
2007 – 2012 - membru al I.A.C (International Academy of Ceramics) Geneva / Elveţia
2008 – 2010 – membru în Conducerea Operativă a Uniunii Artiştilor Plastici din România 2009 – 2013 - membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român (I.C.R.)
2010 - 2012 - Vicepreşedinte interimar al Uniunii Artiştilor Plastici din România ( U.A.P)
2012 – 2016 - Vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România ( U.A.P)
Competenţe şi aptitudini artistice:
1975 – 1988 - participă cu lucrări la cinci simpozioane naţionale organizate în specialitatea ceramică şi porţelan
1975 – 2012 – participă cu lucrări la majoritatea saloanelor şi expoziţiilor naţionale de grup
Expoziţii de grup (selecţie)
2013 – „ Metadecorativul românesc“- Düsseldorf/ Germania
2012 - „Common Roots. Design Map of Central Europe” - expoziţie internaţională de design, Design Museum Holon, Tel Aviv/ Israel
- „Scrisoare” - grup ceramică, mix media - Galeria Galateea Bucureşti / România
- „Ceramics Now” – grup ceramică - Galeria Galateea Bucureşti / România
2011 - „Ceramic rendez- vous” – grup ceramică - Galeria Galateea Bucureşti / România
- „Salonul de artă decorativă” - Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti / România
2010 - „Teritorii în mişcare”– expoziţia membrilor A.I.C.- Geneva, Muzeul „ Sevres“ – Paris / Franţa
- „Salonul de iarnă” – expoziţie naţională de artă decorativă, Galeria Orizont, Bucureşti / România
2009 - „Ceramica românească azi 2009” - Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti“ Mogoşoaia/România
- „Halbe - Halbe” - expoziţia membrilor I.C.C.A., Szombothei / Ungaria
2008 - „Harmony and Advancement” - expoziţia membrilor Academiei Internaţionale de Ceramică (I.A.C) - Geneva, la Fule International Ceramic Art Museums
( FLICAM ), Fuping / China
- „Kiste” - expoziţie internaţională de ceramică în aer liber, Oberpullendorf / Austria
- „gebaut – gebrannt” - Galerie Oberösterreichischer Kunstverein - Linz / Austria
- „Form. Inhalt” – Galeria Eco Art, Viena / Austria
2007 - „Kiste” – expoziţie Internaţională de Ceramică în aer liber, Oberpullendorf / Austria
- „Illusion” – a V-a Bienală Internaţională de Ceramică – Kapfenberg / Austria
2006 - „2 - nd Date” - expoziţie de ceramică a membrilor I.C.C.A. (International Contemporary Ceramic Art), Tulln / Austria
- „Trecere pe Trecere” - expoziţie de ceramică contemporană, Galeria Simeza – Bucureşti / România
2005 - „The Artcard”, Sharjah Art Museum, United Arab Emirates.
- „SOFA” – International Expozition of Sculpture Objects & Functional Art, New York/ U.S.A.
- „I. Date” - expoziţie de ceramică a membrilor I.C.C.A. (International Contemporary Ceramic Art) – Viena / Austria
2004 - „Ceramică - Sticlă” - expoziţie de grup, Galeria Brigitte Kurzendorfer, Pillsach / Germania
2003 - „Opţiuni” - expoziţie de ceramică contemporană românească, Galeria Simeza, Bucureşti / România
- „Recipiente II” - expoziţie de ceramică şi sticlă, Galeria Orizont, Bucureşti / România
2002 - „Recipiente I” - expoziţie de ceramică şi sticlă, Bucureşti / România 2001 - „Arta în buncăr I” – Hemau / Germania
- Bienala Internaţională „Artele Focului”, Galeriile Apollo şi Artis, Bucureşti / România
1998 - Expozitie de grup – Beratzhausen / Germania - „Arta Românească” artă plastică şi artă decorativă – Budapesta / Ungaria
1997 - „Foamea”- expoziţie de grup, Kunst – und Ausstellungshalle – Bonn / Germania - „Arta decorativă”, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti / România
1996 - „Spacavision” - expoziţie internaţională - World Trade Center, Bucureşti / România 1994 - „Arta romanească” – Beratzhausen / Germania
- „Semne de drum în România”- pictură, grafică, ceramică – Bonn / Germania
1993 - Bienala Internaţională de Ceramică – Aveiro / Portugalia
1992 - „Salon Nimagine” – Nimes / Franţa
1990 - „Mail Art”- expoziţie internaţională, Friedhelm Schulz, c/o mail Art Museum Berlin / Germania
1989 - „Europa Ceramiştilor” – Yonne / Franţa
1987 - Concursul Internaţional de Ceramică – Gualdo - Tadino / Italia
- Concurs Internaţional de ceramică decorativă - Carouge / Elvetia
1985 - Concursul Internaţional de Ceramică – Gualdo - Tadino / Italia
1984 - Bienala Internaţională de Ceramică – Vallauris / Franţa
1982 - Bienala Internaţională de Ceramică – Vallauris / Franţa
- Bienala Internaţională de Ceramică – Pyran / Jugoslavia
1981 - „Sculptura – Ceramica” – Geneva / Elveţia
- „Arta Decorativă“ – Sofia / Bulgaria
- „Arta plastică şi decorativă” – Montreal / Canada
1980 - Concursul Internaţional de Ceramică – Faenza / Italia
1979 - Concursul Internaţional de Ceramică – Faenza / Italia
1978 - Quadrienala de Arte Decorative – Erfurt / Germania
- „Tineri Artişti Români” – Budapesta / Ungaria
Expoziţii personale:
2002 - „Arta în buncăr II”, Hemau / Germania ( 30 lucrări)
1996 - „Fascinaţia porţelanului”, Beratzhausen/ Germania ( 40 lucrări)
1985 - „Labirint” – Galeria Galateea, Bucureşti/ România ( 15 lucrări)
Competenţe şi aptitudini organizatorice:
Curator/ coordonator/ manager de expoziţii:
2013 – „ Galateea azi” – Centrul Cultural „ Palatele Brâncoveneşti” Mogoşoaia (curator grup)
2012- „Arte în Bucureşti” - ediţia a 3-a, galeriile UAP, Bucureşti / România (manager grup)
- „Mica_Cera_Mica”- grup ceramică, Galeria Galateea, Bucureşti / România (curator grup)
- colaborator permanent al revistei ARTA a UAP din România
2011 - „Arte în Bucureşti” - ediţia a 2-a, galeriile UAP, Bucureşti / România ( manager grup)
- „Ceramic rendez- vous” – grup ceramică - Galeria Galateea, Bucureşti / România
2010 - „Arta ceramică contemporană românească“, expoziţie de grup – Institutul Cultural Român Paris, precum şi proiectul privind participarea României la proiectul iniţiat de I.C.A. – Geneva, intitulat „Teritorii în mişcare“, ce a inclus organizarea de conferinţe la Paris / Franţa, cu parteneri Muzeul National de Istorie al României şi Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Bucureşti / România (manager)
- „Salonul de iarnă” – expoziţie naţională de artă decorativă, Galeria Orizont, Bucureşti / România ( curator grup)
Proiect cultural Galeria Galateea, Bucureşti / România (manager )
2009 - „Ceramica românească azi 2009” - Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti“ Mogoşoaia / România ( curator)
2006 - „Trecere pe Trecere” - expoziţie de ceramică contemporană, Galeria Simeza, Bucureşti / România ( curator grup)
2003 - „Opţiuni” - expoziţie de ceramică contemporană românească, Galeria Simeza, Bucureşti / România ( curator)
„Recipiente II” - expoziţie de ceramică şi sticlă, Galeria Orizont, Bucureşti / România ( curator grup)
Premii
1997 - Premiul pentru porţelan al Muzeului Naţional Cotroceni – Bucureşti / România
1994 - Premiul pentru Artă Decorativă la „Salonul Naţional de Primavară” Bucureşti / România
1984 - Premiul Special - „Concursul Internaţional de Ceramică” – Gualdo-Tadino / Italia
Bibliografie
„Şapte” – album de artă trilingv, Editura Klartext, Essen/ Germania
„Artists’studios in Bucharest”, partea a III– a, album bilingv, editura Media Print/ România
„Arta” – revista românească de artă plastică contemporană, a U.A.P. din România.
„Keramik der Welt” – Gottfried Bormann – Dusseldorf / Germania (1984)
„Neue Keramik”/ „News Cermic” - revista internaţională de ceramică, editată în Germania
„ Forma”, revista de artă, Deva/ România
Lucrări ale artistei se află în colecţii publice şi private din Belgia, Germania, Franţa, Grecia, Italia, Japonia, România, Argentina, S.U.A, Norvegia precum şi în patrimoniul următoarelor muzee:
- Fule International Ceramic Art Museums( FLICAM ) - Fuping / China
- Muzeul Naţional de Artă Contemporană – Bucureşti / România
- Fridhelm Schulz c/o, Mail Art Museum – Berlin / Germania
- Muzeul Naţional Cotroceni – Bucureşti / România
- Muzeul sticlei şi porţelanului – Dorohoi / România
- Colecţia „Kuratorium Europaische Kulturarbeit” - Beratzhausen /Germania
- Ateliers d’Art de France, Paris / Franţa